Hívjon minket, segítünk!

Általános Szerződési Feltételek

A www.kekmenta.hu weboldalon található összes tartalom, beleértve a termék képeket és termék leírásokat, a Kék-Menta Kft. kizárólagos tulajdona.
Ezen tartalmak más fél általi felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után, kivéve, ha azt a Kék-Menta Kft. engedélyével használják fel, és saját oldalukon működő linket helyeznek el a felhasznált tartalomra.

A Kék-Menta webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak. A Kék-Menta webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A Szolgáltató kozmetikai termékeket forgalmaz. A webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A rendeléseket a rendelés leadásakor rendszerünk azonnal feldolgozza, erről egy visszaigazoló rendszeremailt küld, majd a kiszállítás legkésőbb három munkanap alatt megtörténik, amire kötelezettséget vállalunk. Jelenlegi gyakorlat, hogy a megrendelések kb.: 95%-át egy munkanap alatt teljesítjük.
A Kék-Menta webáruház csak Magyarországon levő címekre teljesít megrendeléseket, külföldre nem szállíttat.

I. A Szolgáltató

1. A www.kekmenta.hu online áruházat a Kék-Menta Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  - A Szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Rege u. 3.
  - A Szolgáltató további adatai: A Kék-Menta Webáruház üzemeltetője a Kék-Menta Kft.
A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál 14-09-311692 számon bejegyezve; adószám: 23445464-2-14; statisztikai számjel: 23445464-4791-113-14
A Szolgáltató bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. paragrafus (1) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet 6. paragrafus (1) bekezdése értelmében Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője 7629 számon nyilvántartásba vette.
Elérhetőség: a 20/268-0116-os telefonon, vagy az ITT ÜZENHET menüpont alatti üzenetküldés.
Kapcsolattartó neve: Bíró László

A szerződés

A megrendelés és a szerződés nyelve a magyar. A szerződés az áru megrendelésekor jön létre és fizetési kötelezettséget von maga után, a Szolgáltató elektronikus úton ezt visszaigazolja. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

II. A szolgáltatás igénybevétele


1. Megrendelések leadása a www.kekmenta.hu internetes áruházban elektronikus vagy telefonos úton lehetséges, interneten keresztül a www.kekmenta.hu webcímen, e-mailben az ITT ÜZENHET menüpontban, illetve telefonon a 20/268-0116 számon. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást a Szolgáltató 48 órán belül elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadása szerződésnek minősül, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.
3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a Kormány 45/2014. (II.26.) Korm. rendelete tartalmazza:

  • a. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
  • b. Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.
  • c. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Kék-Menta Kft. címére (7400 Kaposvár, Rege u. 3.), és azonnal, legkésőbb az elállástól számítva 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát és szállítási költségét. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.
  • d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  • e. Mivel kozmetikai termékeket forgalmaz a Szolgáltató, ebban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentes (felbontatlan) csomagolásban cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. (A csomagolás a gyártó által előállított csomagolást (tégely, fóliázott termék, stb) jelenti, nem pedig a szállításra alkalmazott gyűjtődobozt)
  • f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
6. A Kék-Menta Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, a termékek képei esetenként tájékoztató jellegűek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.kekmenta.hu oldalon a "Hogyan vásárolj?" menüpontban olvashatóak.
8. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

III. Megrendelés

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termék csomagolásán feltüntetett használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy több információra van szüksége, akkor tájékozódjon a gyártó weboldalán, ha ilyen nincs, akkor ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
A termék vételára a termék adatlapján van feltüntetve, az Általános Forgalmi Adót tartalmazza. A kiszállítási költség a megrendelés menetében van feltüntetve, valamint megrendeléskor a visszaigazoló email tartalmazza. A termékek árváltoztatási jogát a Webáruház fenntartja, az a változáskor lép érvénybe. A Vásárlónak a megrendeléskor érvényben levő ár, valamint a visszaigazoló email-ben szereplő ár a mérvadó. Ha a valódi ártól valamilyen műszaki, vagy adatbeviteli hiba folytán lényegesen eltérő ár szerepel a temék adatlapján, és ilyen áron rendeli meg a Vásárló, akkor akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajálhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Amennyiben a visszaigazolás a fogyasztóhoz a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a fogyasztónak a megrendeléséből fakadó szerződéses kötöttsége megszűnik, vagyis a szerződés megkötésének elmaradása nem kérhető rajta számon.
A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezően elismeri.

IV. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a "Felhasználói adatok" menüpontban.
Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a 20/268-0116-os telefonszámon, vagy az ITT ÜZENHET menüpontban. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség, viszont ilyen esetben is megilleti az elállás joga.

V. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
2. A felhasználó a III. 1 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
3. A Kék-Menta Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, telefonon a 20/268-0116-os telefonszámon, az ITT ÜZENHET menüpont címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton (7400 Kaposvár, Rege u. 3.) történik.
6. Mivel a regisztáció menete során el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, ezt a tényt a Szolgáltató és a Vásárló a regisztráció törléséig elfogadja, ezért a mindenkori vásárlások alkalmával a webáruház rendszere alapul veszi, vásárlásonként alapértelmezetten elfogadottnak tekinti. Választható opcióként a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az aktuális vásárlásakor az ÁSZF-et ne fogadja el.

Szállítási- és fizetési feltételek

A megrendelések házhozszállítását a Royal-Sprint futárszolgálat végzi. /http://www.royal.hu/
A Kék-Menta Webáruház kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított maximum 3 (három) munkanapon belül a terméket a Royal-Sprint futárszolgálatnak kiszállításra átadja.
A Webáruház nem tud vállani olyan megrendelést, ami meghatározott órára van megadva, tekintettel a futárszolgálat működésére. A Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol 08-18 óráig át tudja venni a küldeményt. Ha a kézbesítés a Megrendelő hibájából nem jár sikerrel, de nem áll el a vásárlási szándékától, és visszaszállításra kerül, az újbóli megrendeléskor az előző szállítási költség is terheli.
Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, a Royal-Sprint futárszolgálat telefonon felhívja a címzettet egyeztetés céljából, ha ez sem jár sikerrel, akkor értesítést hagy, melyben közli, hogy hol vehető át a csomag.

A szállítás díja: 3 kg-ig utánvétel esetén 1200 Ft, banki utaláskor 1100 Ft, 3 kg feletti súly esetén minden megkezdett kg-ént plusz 50 Ft.

A Royal Sprint Kft. diszpécserközpont telefonszámai:

06/1/216-3606
06/1/217-3707
06/20/216-3606
06/30/216-3606
06/70/216-3606

 

Minimum rendelési összeg:

Jelenleg bruttó 2.000 Ft, a szállítási díjat nem beleértve.

Ingyenes szállítási lehetőség:

Amennyiben az egyszeri vásárlási érték meghaladja a 20.000 Ft-ot, akkor a szállítási díj ingyenes.

Fizetési módok:

A kiszállított termékek árát és a szállítási díjat kétféle módon egyenlítheti ki:
készpénzzel a csomag átvételekor (utánvétttel a futárnak készpénzzel való fizetéssel, vagy személyesen)
banki átutalással a megrendelés visszaigazolása után, a szállítási határidőt ebben az esetben az átutalás teljesítésétől számoljuk

Számlatulajdonos: Kék-Menta Kft.
Bankszámlaszám: 10403909-50526771-50861009
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU61 1040 3909 5052 6771 5086 1009
Bank: K&H Bank Zrt.

Tárhelyszolgáltató adatai:

A MediaCenter a MediaCenter Hungary Kft márkaneve, jogelődje a Medimix-Trió Bt, 1995-ben alakult.

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: 76 / 506-618
Fax: 76 / 575-024
Adószám: 13922546-2-03

 

Áraink az áfát tartalmazzák.

A www.kekmenta.hu weboldalon található összes tartalom, beleértve a termék képeket és termék leírásokat, a Kék-Menta Kft. kizárólagos tulajdona.
Ezen tartalmak más fél általi felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után, kivéve, ha azt a Kék-Menta Kft. engedélyével használják fel, és saját oldalukon működő linket helyeznek el a felhasznált tartalomra.